Zrzeczenie się odpowiedzialności

Prezentowane tu treści mają wyłącznie charakter neutralny i ogólny. Nie stanowią one rekomendacji ani wniosku o opisane lub wspomniane metody diagnostyczne, zabiegi lub produkty lecznicze.

Teksty nie zastępują profesjonalnej porady od lekarza lub farmaceuty i nie mogą być wykorzystywane jako podstawa do samodzielnej diagnozy i rozpoczęcia, modyfikacji lub zakończenia leczenia chorób. Zawsze skonsultuj się z lekarzem, któremu ufasz w kwestii zdrowia lub skargi!

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub szkody wynikające z wykorzystania przedstawionych tu informacji.